-

Nước làm mát động cơ

MAXCOOL Fremium (Đỏ - 800ml)

120,000 ₫ 130,000 ₫
120,000 ₫ 130,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Nước làm mát đóng vai trò là cầu nối trung chuyển nhiệt lượng từ thân động cơ ra két làm mát. Chất lượng nước làm mát sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống làm mát.

MAXCOOL Fremium (Xanh - 800ml)

120,000 ₫ 130,000 ₫
120,000 ₫ 130,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Nước làm mát đóng vai trò là cầu nối trung chuyển nhiệt lượng từ thân động cơ ra két làm mát. Chất lượng nước làm mát sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống làm mát.

MAXCOOL Advance (Đỏ - 4 Lit)

350,000 ₫ 360,000 ₫
350,000 ₫ 360,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

40,000 ₫ 50,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Nước làm mát đóng vai trò là cầu nối trung chuyển nhiệt lượng từ thân động cơ ra két làm mát. Chất lượng nước làm mát sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống làm mát.

MAXCOOL Standard (Xanh - 800ml)

40,000 ₫ 50,000 ₫
40,000 ₫ 50,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Nước làm mát đóng vai trò là cầu nối trung chuyển nhiệt lượng từ thân động cơ ra két làm mát. Chất lượng nước làm mát sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống làm mát.

MAXCOOL Standard (Đỏ - 4 lit )

140,000 ₫ 150,000 ₫
140,000 ₫ 150,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Nước làm mát đóng vai trò là cầu nối trung chuyển nhiệt lượng từ thân động cơ ra két làm mát. - Chất lượng nước làm mát sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống làm mát.

MAXCOOL Standard (Xanh - 4 Lit)

140,000 ₫ 150,000 ₫
140,000 ₫ 150,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Nước làm mát đóng vai trò là cầu nối trung chuyển nhiệt lượng từ thân động cơ ra két làm mát. - Chất lượng nước làm mát sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống làm mát.

MAXCOOL Standard (Đỏ-500ml)

30,000 ₫ 35,000 ₫
30,000 ₫ 35,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Maxcool Standard (500ML) sử dụng phù hợp và phổ biến cho các dòng xe ô tô phổ thông và trung cấp, xe máy và các động cơ đốt trong khác. - Lon 500ml

MAXCOOL Standard (Xanh -500ml)

30,000 ₫ 35,000 ₫
30,000 ₫ 35,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Maxcool Standard (500ML) sử dụng phù hợp và phổ biến cho các dòng xe ô tô phổ thông và trung cấp, xe máy và các động cơ đốt trong khác. - Lon 500ml

MAXCOOL Advance (Xanh 4 lit)

350,000 ₫ 360,000 ₫
350,000 ₫ 360,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Nước làm mát đóng vai trò là cầu nối trung chuyển nhiệt lượng từ thân động cơ ra két làm mát. Chất lượng nước làm mát sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của hệ thống làm mát.

MAXCOOL Trucks and Boat (18lit)

720,000 ₫ 750,000 ₫
720,000 ₫ 750,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Với dòng sản phẩm Nước làm mát động cơ MAXCOOL Trucks and LCVs , bạn sẽ không còn phải lo lắng về nhiệt độ của động cơ trong quá trình vận hành.

Kingcool Super (Đỏ -500ml)

35,000 ₫ 42,000 ₫
35,000 ₫ 42,000 ₫
Mô tả tóm tắt:

- Với dòng sản phẩm Nước làm mát động cơ Kingcool Super, bạn sẽ không còn phải lo lắng về nhiệt độ của động cơ trong quá trình vận hành. -Kingcool Super (500ML) sử dụng phù hợp và phổ biến cho các dòng xe ô tô phổ thông và trung cấp, xe máy và các động cơ đốt trong khác. - Lon 500ml